Coulisse

Plan om digitale transformatie te realiseren voor Coulisse

Coulisse creëert sinds 1992 raambekleding. Vanuit de overtuiging dat raambekleding zoveel meer is dan alleen een functioneel product, ontwikkelen ze vooruitstrevende collecties en innovatieve systemen met slimme technologieën.  

Coulisse kwam bij TRIMM met de vraag of wij wilden helpen bij het opstellen van een plan om de digitale transformatie van Coulisse te realiseren en de voorwaarden te definiëren voor het selecteren van een portalbouwer.

Way of working

We zijn gestart met het afnemen van interviews bij medewerkers en de directie van Coulisse. Op deze manier is geïnventariseerd hoe het bedrijf ervoor staat wat betreft organisatie, processen en technologie in relatie tot een te bouwen portal. Er is ingezoomd op de processen omdat het heel lastig is om te bepalen welke technologie ingezet moet worden als hier geen scherp beeld van is. Ook is er ingegaan op hoe de organisatie is ingericht. Zonder juiste inrichting van de organisatie kunnen de processen niet goed vormgegeven worden en zal de technologie minder renderen. Tot slot is er gesproken met de leverancier van de e-commerce tooling die nu gebruikt wordt en met de leverancier van de middleware. Op basis van alle verkregen informatie zijn Ist en Soll visualisaties gemaakt van het gewenste landschap.

We hebben in een aantal maanden tijd onze ideeën omgezet in een concrete roadmap voor ons klantportaal. Samen met TRIMM, hebben we dit holistisch aangepakt vanuit business, informatie & technologie. Dit helpt ons nu om de implementatie versneld te doorlopen en onze prioriteiten scherp te houden.

Hugo Gerritsen, Information Management Coulisse

Oplossing

Er is een eindrapport opgeleverd die als input diende voor zowel het managementteam als voor een briefing richting bureaus die geselecteerd zijn om een nieuw portal te bouwen. In het advies is er naast de rationele aspecten, ook rekening gehouden met de cultuur van de organisatie.

Resultaat

Aan de hand van het adviesrapport heeft de klant een duidelijk beeld gekregen van hoe digital/online bijdraagt aan de bovenliggende commerciële en organisatorische bedrijfsdoelstellingen. Er is een roadmap ontwikkeld met planning, resourcing en budgeting. Aspecten die voor de klant lang impliciet waren, zijn door dit strategische adviestraject expliciet en concreet geworden.

De UX designs hebben bijgedragen aan het zichtbaar maken van de gewenste business functionaliteit. Als extraatje is het landschap van de organisatie visueel gemaakt zodat dit nu tastbaar is voor de medewerkers.

Meer weten?

Meer weten over Coulisse, het project of over TRIMM? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Alle velden met een * zijn verplicht.