Digital Maturity Scan

Hoe digital volwassen is jouw organisatie?

Digital maakt steeds meer een integraal onderdeel uit van jouw organisatie, producten en diensten. Onze visie is dat er door organisaties die serieus met digital aan de slag gaan er in veel gevallen meer geredeneerd moet worden van een digital programma met programma management waar digitale projecten dan onderdeel van uitmaken. Voor verschillende klanten begeleiden onze consultants dit soort programma’s. In veel gevallen hebben onze klanten een onvolledig beeld van hun digitale volwassenheid of ook wel digital maturity genaamd. Onze consultants hebben de TRIMM Digital Maturity Scan ontwikkeld die je inzicht geeft in de digitale volwassenheid van jouw organisatie. Hiermee creëer je inzicht in de status en krijg je aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Het vormt een goede benchmark waar jouw organisatie nu staat.

Waarop richt de Digital Maturity Scan zich?

De digital maturity scan focust op een aantal onderdelen:

  • Urgentie: Is er urgentie om te veranderen?
  • Strategie: In hoeverre is dital onderdeel van de totale strategie?
  • People: Zijn de capaciteiten en competenties aanwezig om een digitale transformatie te maken?
  • Process: Zijn er processen en hoe zijn deze vormgegeven en moet er eerst daar een slag gemaakt worden?
  • Technology: Welke technologie is in huis en stelt die een organisatie (al) in staat om haar doelen te realiseren?
  • Market: Hoe zit de markt in elkaar? Wat hebben klanten nodig en wat doen concurrenten?

Hoe werkt de Digital Maturity Scan?

Het onderzoek vindt online plaats waarin deelnemers een online vragenlijst krijgen met daarin vragen over de verschillende thema’s. Dit onderzoek wordt in de meeste gevallen anoniem uitgevoerd om zo eerlijk mogelijke antwoorden te krijgen. De uitkomsten bieden inzicht in de huidige situatie en punten die aangepakt dienen te worden.

Een digital maturity scan kan ook goed meerdere keren herhaald worden om voortgang van een veranderingsproces te meten en te zien of jouw organisatie daadwerkelijk die stappen maakt die je voor ogen hebt. De resultaten kunnen naar eingen wens intern gedeeld worden of gepresenteerd worden door de TRIMM consultants.

De digital maturity scan als fundament

De benchmark die je maakt met het in kaart brengen van de digital maturity van jouw organisatie, kan het fundament vormen van verdere stappen. Zijn er processen niet op orde? Dan zullen deze vaak (eerst) aangepakt moeten worden om te voorkomen dat je een slecht proces gaat automatiseren. Heb je te weinig mensen aan boord die de tools kunnen driven? Dan zul je met HR aan de slag moeten om mensen te trainen en waar nodig nieuwe mensen aan boord  te halen. Dit zijn slechts twee voorbeelden van legio onderdelen die waarschijnlijk naar boven gaan komen met het uitvoeren van een digital maturity scan. Ook kan een digital maturity scan een uitstekend hulpmiddel zijn om de reeds genomen stappen te toetsen, zelfs als er geen digital maturity scan afgenomen is bij de start.

Nieuwsgierig, neem contact op en onze enthousiaste adviseurs vertellen je er graag meer over!