Philips Lighting My technology Portal

components.showreel.alt.label

My Technology Portal - een centrale online ingang voor B2B klanten

De vraag: “Creëer een platform voor betere en eenvoudigere interactie en kennisdeling tussen Philips Lighting OEM en haar klanten”

Meer in detail was de wens van Philips om klanten een centrale online ingang te geven, waar zij een compleet overzicht hebben van geplaatste orders, aangevraagde samples en ook aankomende productlanceringen. Daarbij moet de klant eenvoudig en snel technische informatie kunnen raadplegen en ook direct vragen kunnen stellen aan de accountmanager of de platform manager.

De OEM klanten van Philips Lighting maken toepassingen voor binnen- en buitenverlichting voor heel Europa. Hiervoor was de informatie die een klant nodig heeft om keuzes te maken of producten te bestellen, alleen beschikbaar via de key accountmanager. Om dit proces efficiënter te laten verlopen en meer aandacht te schenken aan klantcontact, is een online platform gecreëerd waar deze informatie op een gemakkelijke manier gedeeld kan worden.

Ook op B2B-vlak is er met web selfservice een kwaliteitsbeleving te behalen. Met een platform als dat van Philips Lighting, heeft de OEM-klant de mogelijkheid zelf technische informatie te raadplegen of bijvoorbeeld nieuwe informatie op te vragen. De accountmanager hoeft daarbij niet meer direct betrokken te zijn. Een klant wil zelf bepalen wanneer zij welke handeling wil doen. Een bijkomend voordeel van dit platform is dat het altijd beschikbaar is; ook op zondag kan men informatie raadplegen  en bestellingen plaatsen.

Wanneer we bij Philips denken aan 'Innovatie', dan denken we niet aan een specifiek product of service, maar een houding waarin we laten zien wat wij doen voor onze klanten. B2B klanten in de branche van verlichting zijn op zoek naar een business partner die betrouwbaar en innovatief tegelijkertijd is. We hebben altijd de juiste toewijding gehad om deze partner te zijn, nu hebben we ook nog de juiste tool!

Martin Schneider, Global Digital Marcom Manager
philips oem portal on mobile

Doelstellingen van het project

  • Creëer een afgeschermde portal waarin OEM-klanten de komende jaren op een eenvoudige en efficiënte manier kunnen werken met Philips Lighting.
  • Het platform moet zorgen voor een betere interactie en kennisdeling tussen klanten en accountmanagers. Zorg ervoor dat de portal de kennisdeling tussen klanten en accountmanagers bevordert en versnelt. Hierdoor is een snellere ‘time to market’ mogelijk.
  • Laat de portal het startpunt zijn voor alle interactie tussen Philips Lighting OEM en haar klanten.
  • Zorg voor een kostenverlaging  van de operationele kosten van  accountmanagement en de sales support.

De ontwikkeling

Er is een pre-study uitgevoerd op commercieel, functioneel en technisch vlak. De uitkomsten van dit vooronderzoek zijn essentieel geweest voor de ontwikkeling en uitrol van de portal.

TRIMM heeft de portal ontwikkeld in Magnolia CMS. De My Technology Portal is een dashboard waarin een veelvoud aan  functionaliteiten worden geboden via widgets. Zo kan de klant zien welke orders zijn geplaatst, welke samples zijn aangevraagd en welke productlanceringen op de planning staan. Ook kan in het portal technische informatie opgevraagd worden en kunnen er direct vragen gesteld worden aan de accountmanager.

Resultaat

De communicatie met OEM-klanten verloopt nu via de My Technolgy Portal vanuit één centraal punt. Klantonderzoek toont aan dat de OEM klanten zeer tevreden zijn met de portal. Het aantal klanten dat veelvuldig gebruik maakt van de portal groeit gestaag.

Accountmanagers en de klanten  werken efficiënter, dit gegeven wordt ondersteund door de eerste onderzoeken die een aanzienlijke besparing aantonen. Kortom; de My Technolgy Portal resulteert in een hogere kwaliteitsbeleving bij de klant en een hogere mate van efficiency in het werk bij de accountmanagers.

Philips Lighting won in 2014 een Marcom Award met de My Technology Portal.

Benieuwd wat een portal voor jouw organisatie kan doen?

Wil je meer informatie over hoe een portal kan bijdragen aan de beleving van jouw klanten? Neem gerust contact met ons op via het onderstaande formulier!

Alle velden met een * zijn verplicht.