Iemand.nl

Online schoonmaakplatform Iemand.nl

Iemand.nl is het eerste Nederlandse schoonmaakbedrijf zonder schoonmakers in dienst. Via een online platform wordt vraag en aanbod voor schoonmaak thuis naadloos aan elkaar gelinkt. Alles verloopt via het platform: van het gehele boekingsproces tot aan de betaling. Iemand.nl geeft duizenden mensen werk en de klant meer tijd voor zichzelf.

Het doel van Iemand.nl

Iemand.nl is een startup die valt onder de ADG-dienstengroep. Het doel van Iemand.nl is het verbinden van vraag en aanbod in de schoonmaaksector op een ‘witte’ wijze. Wanneer je ‘iemand’ zoekt voor schoonmaak aan huis, kan Iemand.nl leveren. TRIMM kreeg de opdracht een platform te ontwikkelen dat naadloos op dit doel aansluit.  Het platform moest aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het platform moest mensen ontzorgen. Een voorwaarde van het platform was daarom dat het snel en efficiënt moest zijn. Bezoekers moesten, waar ze zich ook bevonden, snel en efficiënt met het platform kunnen werken.

  • Het platform moest voor zowel professionals als klanten geschikt zijn en moest daarom eenvoudig te bedienen zijn.

  • Het gehele proces, van registratie tot betaling, moest online via het platform verlopen.

  • Veilig betaalgemak en transparantie in kosten, alsmede een transparante selectie van professionals waren een vereiste. 

  • Het platform moest gefaseerd per stad uitgerold kunnen worden. Het moest met behulp van het platform mogelijk zijn om in één maand in een nieuwe stad up-and-running te zijn.

  • Het platform moest eigentijds en fris ogen, net als het effect van schoonmaken moet zijn.

Schoonmaakplatform Iemand.nl

Resultaten

Er is een high-end Magnolia platform met een fris en strak design opgeleverd dat direct bij de livegang al in drie regio’s operationeel was. Het platform wordt inmiddels in een hoog tempo, regio voor regio uitgerold. Het project, een beginnende startup, was vanaf de start al direct succesvol. Met minimale marketinginspanningen is er voldoende vraag en aanbod gecreëerd, professionals kunnen na inschrijving ook daadwerkelijk aan het werk.

Doordat de Iemand.nl website en app tegelijk gelanceerd werden kunnen klanten en professionals- waar ze ook zijn - gebruik maken van het platform. Na uitgebreid gebruikersonderzoek bevat het platform een eenvoudig en snel boekings- en registratieproces. Daarnaast is het platform transparant. Professionals verdienen een vast bedrag per uur en alles is geregeld met de verzekering en belasting. Alle professionals worden van tevoren gescreend zodat kwaliteit kan worden gegarandeerd. De screening is het enige proces dat offline plaatsvindt. Voor de rest vindt alles, van boekingen tot inschrijvingen, van betaling tot communicatie tussen klanten en professionals, online plaats. Dit maakt het platform eerlijk, open, snel en efficiënt. De transparantie van het platform wordt verder benadrukt doordat klanten professionals kunnen reviewen door middel van het geven van een aantal sterren. Dit helpt klanten bij het vinden van een juiste match. Ook profiteren klanten van de flexibiliteit van het platform. Of je nou een eenmalige, een wekelijkse of maandelijkse schoonmaak zoekt: Iemand.nl is het platform dat je ontzorgt.

Meer weten?

Wil je graag weten wat een online portal kan beteken voor jouw organisatie? Of heb je meer vragen over deze case? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier!

Alle velden met een * zijn verplicht.