Strategie

The objective is not to be a leader or a follower, but a guide. It is like hiring a guide: we don’t want him to order us around, but we don’t want her to follow us around either

Antwoorden of vragen?

Bij consultancy wordt vaak gedacht aan het geven van de juiste antwoorden. Bij TRIMM zijn wij van mening dat consultancy gaat om het stellen van de juiste vragen. Onze ervaring en nieuwsgierigheid dragen bij dat het juiste gevraagd wordt, want vaak ligt er meer verborgen achter de initiële vraag dan jij zelf misschien denkt. En ja deze ervaring helpt ook bij het geven van de juiste antwoorden op jouw vragen.

De honderden projecten die TRIMM de afgelopen 30 jaar heeft gerealiseerd, hebben ons geleerd dat techniek alleen bijna nooit de gewenste resultaten oplevert. Digital is integraal onderdeel van jouw business. Ben je dan op zoek naar iemand die verstand heeft van technologie of van business en technologie? 

People, Process, Technology

Wij hanteren de denkwijze People, Process, Technology die rusten op de juiste strategie. Voor ieder technologievraagstuk stellen wij ons en de klant de vraag welk proces ten grondslag ligt aan de technologie en hoe dit de mensen binnen en/of buiten de organisatie dient te helpen. Een van producten die onze consultants implementeren is de Digital Maturity scan. Ons team van consultants heeft jarenlange ervaring op een groot aantal vlakken, variërend van IT en business architectuur tot branding en van low code tot data & business intelligence. Onze consultants dragen onder andere bij aan het versnellen van projecten, vergroten van impact en het challengen van jou als klant. 

Digital Consultants Team

Onze consultants kunnen adviseren binnen het brede spectrum waarin TRIMM als digital agency actief is. Onze kennis ligt op zowel business consultancy met digital als een specifiek kenmerk dat een sterke focus heeft op IT en digital marketing consultancy. Wij zijn in staat om de verbinding te maken tussen business en digital. Onze consultancy diensten liggen op een aantal vlakken:

 • Digital Business Strategy
 • Branding
 • Marketing
 • Tech & Development
 • Low Code
 • Data, Insights & Business Intelligence
 • Hosting, Security & Performance

Op welk moment zet ik consultancy van TRIMM in?

Onze kennis en competenties zijn binnen digital zowel breed als diep. Wij zijn goed in business, proces en technologie vraagstukken binnen digital en dan geldt dit specifiek waar er sprake is van complexe, vaak internationale omgevingen waarbij er sprake is van complexe buyer journeys en grote decision making units (DMU). Hier onder staat een dwarsdoorsnede van de activiteiten die wij uitvoeren.

Analyse rol

Het analyseren van de status quo is belangrijk. Dit geeft je meer inzicht in waar je nu staat en biedt je de mogelijkheid om het succes van projecten/trajecten te meten. Wij helpen klanten o.a. met het inventariseren van hun Digital Readiness of Digital Maturity. Met andere woorden: Waar staat jouw organisatie op verschillende vlakken voordat we überhaupt met techniek aan de slag gaan. Heeft jouw organisatie niet de skills of mensen om techniek succesvol te laten zijn, wat dient er dan ontwikkeld te worden of moeten we al dan niet tijdelijk een externe partij in huis halen?

Een ander product dat wij regelmatig uitvoeren voor klanten is een market review. In een market review kijken wij vanuit onze specialismen naar de wereld waarin jij actief bent. Wij verdiepen ons in jouw business en brengen dit samen met onze kennis om te komen tot nieuwe inzichten die jou en jouw bedrijf verder brengen. Wat doen jouw concurrenten op business vlak gerelateerd aan digital? Hoe ziet de customer journey er momenteel uit voor jouw klanten en waar kan er verbeterd worden?

Concretiseren en executie van projecten en programma's

Voor en tijdens de executiefase van een project levert TRIMM ook verschillende consultancy diensten. Voorbeelden hiervan zijn een Project Preparation Phase / Phase 0 en een Digital Strategy in a Day. Uit deze zaken komt bijvoorbeeld een Digital Strategy Roadmap waarin alle aan digital gerelateerde stappen in kaart gebracht worden en hieruit volgt een planning. Dit kan variëren van een meer operationeel document tot een strategisch document dat deel uitmaakt van het algemene businessplan. Vaak gebeurt het dat er management rapport ligt geschreven door de bekende organisatie advies bureaus, wat een bedrijf zou moeten doen op digitaal vlak. Hoe en door wie dit gedaan dient te worden staat vaak niet beschreven. Hier maken wij het verschil. Wij kunnen ook soortgelijke rapporten realiseren, maar wij doen ook vaak de executie van dit soort projecten. Tijdens projecten vervullen onze consultants verschillende rollen die variëren van data advies tot meewerken met realisatie. Indien nodig vervullen onze consultants een rol als (tijdelijke) product owner of de consultant ondersteunt een product owner aan klantzijde.

Klankbord / Sparring partner

Vanuit onze meer dan 30 jaar ervaring zijn wij heel goed in staat om indien gewenst of klankbord of sparringpartner op te treden. Wij zijn in staat om de verbinding te leggen tussen organisatie en techniek. Wij hebben geleerd dat zelfs sterk technologisch geörienteerde projecten baat hebben bij iemand die uitzoomt en die aannames challenged en ook kijkt naar de business angle, de mens en proces kant. Een sparringpartner rol kan voor tijdens en na een project plaatsvinden maar kan ook periodiek plaatsvinden waarbij onze consultants als professional outsider mee denken en werken aan de toekomst van jouw bedrijf.

Architectuur advies

In veel TRIMM projecten zoals webplatformen, portals, calculators, configurators maken onze oplossingen deel uit van een grotere IT en/of marketing tech stack. Koppelingen (maatwerk, webservices, standaard) met CRM, ERP, PIM, middleware, DAM, en zo zijn er nog veel meer zijn eigenlijk standaard in ons werk. Onze consultants brengen het architectuur landschap zodat wij in staat zijn om te koppelen vanuit een operationeel en tactisch perspectief. Naast dit niveau van architectuur in kaart brengen, helpen wij klanten ook bij het inventariseren, analyseren en te adviseren. Vragen die wij krijgen variëren mee te denken over de future state van het landschap en welke stappen wij als de beste zien in een toekomstbestending IT en/of marketing tech stack.

Second opinion & ander blikveld

Voor veel organisaties geldt dat steeds meer projecten en programma's plaatsvinden waarbij digital een wezenlijke rol speelt. Voor veel specialismes geldt dat jij daar waarschijnlijk werkt met preferred suppliers. het kan waardevol zijn

Hosting, performance en Cybersecurity vraagstukken

Business continuïteit en performance zijn een thema die steeds hoger op de agenda van organisaties staan. Een hack of enorme pieken van bezoek vragen steeds meer van organisaties. Naast de directe operationele issues die ontstaan bij dit soort issues zijn ook de gevolgen voor het business imago van groot belang. Binnen TRIMM is er een bedrijfsonderdeel gespecialiseerd in deze thema's: Performance Cloud.

Wat is de toegevoegde waarde van TRIMM consultancy?

 • Wij helpen bij het groeien van de digital maturity
 • Wij challengen de status quo
 • Wij helpen versnellen
 • Wij helpen concretiseren. 

Deze punten samen helpen samen met het vergroten van de impact van de stappen die u gaat ondernemen

De hierboven genoemde thema's zijn slechts een doorsnede van de consultancy diensten die TRIMM verleent. Ben je geïnteresseerd in wat wij voor jou zouden kunnen betekenen? neem dan contact op.

Aan de slag met onze digital consultants?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen! 

Alle velden met een * zijn verplicht.