Xsens MotionCloud: Innovative motion data specialist platform

MotionCloud: Innovative motion data specialist platform

Xsens MotionCloud is een alles-in-één motion capture-service voor super krachtige gegevensverwerking, rapportage en samenwerking. Het nieuwe - via de cloud ontsloten - platform faciliteert een nieuw verdienmodel, maakt online samenwerking met nieuwe partners mogelijk en versnelt de gegevensverwerking enorm. Xsens laat hiermee de concurrentie achter zich.

Doel

Xsens is bekend van haar motioncapture pakken. Door middel van de pakken met sensoren kunnen menselijke bewegingen worden vastgelegd. De pakken en bijbehorende software worden gebruikt in de filmindustrie, videoclips, bewegingsanalyse rondom ergonomie sport en gezondheid.

Xsens wil transformeren van de verkoop van losse installaties (pak met software) naar een schaalbare organisatie die andere partijen in staat stelt met de vernieuwde sensoren en een abonnement op online software diensten te ontwikkelen die op meerdere markten impact maken. Hiervoor is een geheel nieuw platform benodigd die het mogelijk maakt data-acquisitie te doen, data-verwerking via lerende algoritmes en data-reporting voor resultaat en inzicht.

Door te werken met online software kunnen producties op meerdere locaties in de wereld tegelijkertijd worden opgenomen en is de data via de zeer snelle online verwerking te gebruiken op andere locaties waar montage en rendering van een filmproductie plaatsvindt.

Ook bij de toepassingen voor sport en gezondheid zullen meerdere installaties naast elkaar voor één klant data moeten gaan verzamelen, verzenden en verwerken, zodat er tot een integraal inzicht gekomen kan worden. Er moeten meerdere rapportages uit het platform gegenereerd worden, zodat klanten direct het juiste inzicht hebben en de data beschikbaar is voor de professionals.

De inzet van dit nieuwe platform in de markt is Xsens zeer belangrijk om haar voorsprong op de concurrentie verder uit te bouwen in de komende jaren.

Resultaat

TRIMM heeft voor Xsens een portaal ontwikkeld waarin de klanten gebruik kunnen maken van de applicaties voor data-acquisitie, data-verwerking en data-reporting. De combinatie van een goede UX, met een zeer robuust en snel applicatieplatform zorgden voor de uitdaging, maar ook uiteindelijk in het succes. Zeer grote data hoeveelheden kunnen worden opgeslagen in de cloud en via de grote aanwezige rekenkracht snel verwerkt worden. Daar waar de stand-alone software voor beperkingen zorgde zijn deze in de cloud nu weggenomen.

TRIMM en Xsens hebben in dit traject zeer intensief samengewerkt. De strategie en richting is eerst bepaald, alsmede de globale werking. Vervolgens is een TRIMM scrum-team aan het werk gegaan samen met een Xsens product owner. Tussentijds zijn de deelopleveringen telkens gevalideerd met én de doelgroep én de interne stakeholders. Hierdoor ontstond er een zeer goed bruikbaar product.

Xsens: “MotionCloud is een zeer innovatief platform voor bewegingsgegevens dat is ontwikkeld voor de meest nauwkeurige gegevensverzameling en geavanceerde analyses die mogelijk zijn, en dat allemaal met een zeer geavanceerde bruikbaarheid. MotionCloud is ontworpen voor de opslag, analyse en rapportage van bewegingsgegevens, voor elke branche, sector en doel. We denken dat MotionCloud de productiviteit en efficiëntie van elk team aanzienlijk verhoogt. Gebruikers van Xsens MVN Analyze en Xsens Animate kunnen gegevens rechtstreeks naar de cloud uploaden en met collega's delen voor eenvoudige beoordeling en analyse. Voor studio's met externe opstellingen of voor faciliteiten met externe onderzoeksprojecten, is het volgen van nauwkeurige bewegingsgegevens van 's werelds grootste atleten en acteurs nog nooit zo eenvoudig geweest".

Overige informatie

Een zeer belangrijke sleutel voor het succes was en is de teamsamenwerking met Xsens. De kennis van de algoritmes en sensoren moet echt vanuit de productengineers komen. Vanuit TRIMM de opgave om hier op hetzelfde niveau in mee te gaan en een platform te ontwikkelen wat aan de hoogste standaarden kan voldoen.
Het platform is voor Xsens zeer belangrijk en we gaan door met de ontwikkeling samen, zodat met steeds nieuwe releases de voorsprong in de markt wordt uitgebreid.

Het platform is niet publiekelijk toegankelijk, aangezien het ingezet wordt voor klanten. We zullen in een demo voorzien.

Similar challenge? Schedule a discovery meeting.

You can contact Jorens Thomassen through the form below, or through the following number 053 4800480

All fields with a * are mandatory.

contactImage